Sürdürülebilirlik Politikamız

Tedarik zinciri ve taşımacılık sektörünün başat aktörlerinden Eyüp Lojistik, tüm yüklerinizi dünyanın her yerine taşırken biricik gezegenimize saygı duyuyor ve onu korumayı taahhüt ediyor.

Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilir lojistik; nakliye, lojistik ve tedarik zinciri uygulamaları söz konusu olduğunda, çevre, toplum sağlığı ve finansal büyüme üçgenindeki dengenin sağlanmasını ifade eder. Bu bağlamda sürdürülebilir lojistik politikamızla lojistik ve tedarik zinciri sektöründe uygulanan faaliyetlerin neden olduğu karbon ayak izini minimuma indirmeyi amaçlıyoruz. Çevre bakımı, toplum sağlığı ve finansal büyüme üçgenindeki dengenin sağlanması bizler için çok önemli. Her geçen gün küreselleşen dünyamızda dış ticaret yaygınlaşıyor ve şirketlerin lojistik faaliyetleri de karmaşıklaşıyor. Bu büyüme ve karmaşıklık, lojistiğin profesyoneller tarafından yönetilmesi gerçeğini ortaya koyuyor.

Sürdürülebilirlikte Yol Haritamız
Çevresel gerekliliğin ötesinde lojistik uygulamalarımızı daha sürdürülebilir ve verimli hale getiren Sürdürülebilirlik Politikamız aşağıdaki adımları takip eder:

Sürdürülebilirlik iyileştirmelerinin nerelerde yapılabileceğini görmek için lojistik operasyonlarımızı sürekli değerlendiririz.

Lojistik faaliyetlerinin daha verimli ve çevre dostu taşıtlarla gerçekleşmesi için çalışırız.

Rota optimizasyonu yapabilen ve karbon ayak izinin hesaplanmasına olanak tanıyan yazılımlar kullanırız.

Farklı taşıma modlarını kullanarak verimliliğimizi artırır ve yeşil lojistiği destekleriz.

Mümkün olan her alanda yenilenebilir enerji kaynakları kullanmayı tercih ederiz.

Yol mesafesini ve olası tıkanıklığı, araçların boşta kalma süresini en aza indirmek için rotaları optimize ederiz.

Enerji israfını önlemek için araç ve konteynerlerin boş dönmediğinden emin oluruz.

Navlun ve lojistik sektörü verilerini toplayıp analiz ederek veriye dayalı kararlar alırız.

Mümkün olan tüm alanlarımızda yeşil teknolojiyi kullanırız.

Ürünlerin gereksiz gecikme veya karışıklık olmaksızın verimli bir şekilde hazırlanması ve işlenmesi, yüklenmesi ve boşaltılması için saha operasyonlarını iyileştiririz.

Emisyonları ve yakıt verimliliğini izlemek ve bunları iyileştirmek için uluslararası programları izleriz.

Tersine Lojistik
Hepimizin aşina olduğu lojistik, yapısı gereği ileriye dönük işleyen bir sistem olmakla beraber planlama aşamasından başlayarak üreticiden çıkan bir ürünün son tüketiciye geçene kadar olan tüm sürecini kapsar. Tersine lojistik ise herhangi bir nedenle kullanılmayan ürünleri veya kullanım süresini tamamlamış ürünleri tekrar üretime kazandırmayı amaçlar. Buradaki en önemli husus, üretime geri kazandırılacak ürünleri belirlemek ve nereden toplanacağını karar vermektir. Tersine lojistik, sürdürülebilirlik ilkesi ile beraber tüm süreci tersine dağıtım yapmak suretiyle daha çevresel ve yeşil bir sisteme dönüştürüyor.

Yeşil Lojistik
Sürdürülebilir lojistiğin önemli adımlarından biri de yeşil lojistiktir. Yeşil lojistik, lojistik ağının ve teslimatın çevresel etkisini en aza indirmeyi amaçlar. Yeşil lojistiğin vurgusu sürdürülebilirlik ve ekolojik verimliliktir. Yukarıda sürdürülebilir lojistikle ilgili olarak belirttiğimiz stratejiler yeşil lojistik için de geçerlidir. Yeşil lojistiğe bağlılık; çevresel sorumluluk, tedarik zinciri verimliliği, maliyet tasarrufu, şirket itibarı ve yeni ortaklıklar kurma yeteneği gibi faydalar sunar. Eyüp Lojistik olarak kaynaklarımızı çevreci kullanmaya her zamankinden daha fazla özen gösteriyoruz. Bu noktada müşteri memnuniyetinden ve mavi gezegenimizin refahından ödün vermeden güçlü sonuçlar almak için çalışıyoruz.