Lojistik Sözlüğü

Aktarma: Taşıması yapılan yükün ihtiyaç halinde başka bir araca yüklenmesi.

Alıcı: Yükü teslim alan taraf.

Ambar: Eşyaların, yüklerin saklandığı kapalı veya açık yer.

Antrepo: Gümrük vergisine konu olup da henüz vergi ve resimleri ödenmemiş malların korunduğu, gerekiyorsa küçük tamamlayıcı işlemlerin yapıldığı gümrük binalarına yakın olan bir tür ticari depodur.

A.T.A. Karnesi: Uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi (kısaca İstanbul Sözleşmesi) ve Ekleri kapsamında taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir.

CMR (Convention Marchandise Routier): Kamyon taşımacılığı ilkelerini belirli standartlara bağlayan uluslararası bir anlaşmadır.

CMR Belgesi: CMR bir karayolu taşıma belgesidir. Bu belge uyarınca uluslararası CMR Anlaşması'nın tüm hüküm ve koşulları kabul edilmiş sayılır. Belgeye sahip olunması, tüm taşıma işlemlerinin CMR anlaşmasında belirtilenlere göre yapıldığı anlamına gelmektedir.

Çeki Listesi: Satıcı tarafından düzenlenen kolinin içinde bulunan malların cinsini ve adedini belirten listelerdir.

Dağıtım Kanalı: Mamullerin üreticiden tüketiciye ulaşana kadar geçtiği fiziksel yollardır.

Dağıtım Merkezi: Perakendecilere, toptancılara veya doğrudan tüketicilere yeniden dağıtılacak ürünlerin bulunduğu yerdir.

Dozvola: İkili karayolu taşımacılığı işlemlerinde ülkeler arasında yapılan kota anlaşmalarında taşıtların geçebilmesi için düzenlenen belgedir.

Elleçleme: Gümrüklerde gelen ya da giden eşyaların gözetilme çalışmasında, özelliklerini değiştirmeden ve zarar vermeden taşınması, yerlerinin farklılaştırılması, farklı kap ya da şekillere koyulması, aktarılması, eşyanın tamir veya dış kabının yenilenmesi, malın havalandırılması, karıştırılması gibi işlemlerin yapılması durumunda kullanılan yöntemdir.

Gabari: Genellikle karayolu taşıtlarının yüklü olarak bir köprü ve benzeri bir yerin altından rahatça geçebilmeleri için gereken, yükün en yükseklik durumunu belirten ölçü.

Filo Yönetimi: Lojistik şirketlerinde var olan araç, ekipman, altyapı ve garaj sistemlerinin bir düzen içinde yönetilmesini sağlayan branş.

Frigo Taşımacılık: 18 °C ile -26 °C'ye kadar ayarlanabilir soğutucuları bulunan araçlarla yapılan taşımacılığın adıdır.

Gümrük Beyannamesi: İhracatta gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasından sonra gümrük idaresine sunulan belgedir.

İkmal: Malzemenin depolama sürecinde, farklı ambalaj biçimlerinde ve/veya depolama lokasyonlarında bulunabilirliğinin sağlanması için yapılan depo içi transfer işlemidir.

Intermodal Taşımacılık: Yükün kendisi elleçlenmeden, birden fazla taşıma modu kullanılarak taşınmasıdır.

Komple Taşımacılık: Taşıma yapılan aracın veya konteynerin tamamının tek bir gönderici tarafından doldurulduğu taşımacılık yöntemidir.

L2 Yetki Belgesi: Ticari amaçla uluslararası ve yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belgedir.

Navlun: Navlunun iki anlamı vardır. Birincisi bir yerden başka yere ulaştırmak için gemiye alınan eşyanın bütünü. İkinci anlamı ise taşıyıcı tarafından gemisinde taşınacak yük için istenen ücret.

Özet Beyan: Türkiye Gümrük Bölgesi’ne girecek eşyanın giriş gümrük idaresine varmadan önce ve çıkacak eşyanın çıkış gümrük idaresinden çıkmadan önce elektronik yolla verilen eşya beyanıdır.

Panelvan: 3 - 5 metrelik kapalı kasa içi boş aracın içine yük konularak taşımak için üretilmiş hafif ticari araçlardır.

Parsiyel Taşımacılık: Alıcıları farklı olan mal veya ürünler aynı taşıma aracı (konteyner, uçak, tır, kamyon, kamyonet veya vagon) içinde taşınması yöntemidir.

R2 Belgesl: Ticari amaçla uluslararası ve yurt içi taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir.

Sevk İrsaliyesi: Satılmış veya satılmak üzere olan bir malın, iş yerinden taşınacağı adrese nakliyesinde düzenlenen belgeye verilen isimdir.

SRC Belgesi: Sürücü lisansı (Ehliyet) olan kişilerin ticari maksatlı araç kullanabilmesi için ihtiyaç duyulan belgedir.

Supalan: Eşyanın antrepoya boşaltılmaksızın bulunduğu aracın üzerinde muayene edilerek sahibine teslim edilmesidir.

Tedarik Zinciri: Ürün veya hizmetin üreticiden tüketiciye doğru hareketini kapsayan ve bu süreç içerisindeki örgütler, insanlar, teknoloji, faaliyetler ve kaynaklar sistemi.

Tesellüm: Firma yetkilisinin teslimatı yapan yetkili personelden malzemeyi resmen teslim almasıdır.

Tonaj: Bir taşıtın alabildiği yükün, taşıyabildiği ağırlığın ton olarak miktarıdır.