ENTEGRE SİSTEM POLİTİKASI

Eyüp Lojistik olarak faaliyet gösterdiğimiz taşımacılık sektörünün her alanında kalite ve çevreci bilinçle hareket etmeyi, faaliyetlerimizin sonucunda ortaya çıkabilecek çevresel etkileri en aza indirmeyi hedefliyoruz. Kaliteli hizmet sağlama amacıyla çıktığımız yolda, atıkları minimalize etmek, doğal kaynakları verimli kullanmak, çalışan sağlığını göz önünde bulundurmak, çevresel riskleri en aza indirmek ve bu hedeflerimizi sürekli takip ederek yaşanabilir bir çevre sunmak için çalışıyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımız Kalite, Çevre Yönetim Sistemi ve Enerji Verimliliği uygulamalarına destek vermek ve geliştirilmesine yardımcı olmakla mükelleftir.

Bu doğrultuda;

  • Entegre Yönetim Sistemi uygulamalarını kuruluşumuzun amaçları ve hedeflerine uygun olarak gerçekleştirmeyi,
  • Mümkün olan her alanda yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmayı,
  • Çevre ve enerji kullanımı ile ilgili yasal şartlara ve mevzuatlara ve diğer uygunluk yükümlülüklerine uymayı,
  • Enerji performansını ve enerji yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi,
  • Lojistik operasyonlarımız sırasında ortaya çıkan atıkları mümkün olduğunca kontrol altına alarak azaltmayı, atıkları en çevreci şekilde geri dönüşüme kazandırmayı,
  • Tüm çalışanlarımızı kalite,  çevre ve enerji verimliliği konularında eğitimlerle bilgilendirmeyi,
  • Çalışma alanlarımızda uzun ömürlü, çok amaçlı ve tekrar kullanılabilir kaynaklar kullanmayı,
  • Çevre kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunması için israfı önlemeyi, doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,
  • İklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek adına Entegre Yönetim Sistemi uygulamalarını sürekli geliştirmeyi taahhüt etmekteyiz.